Uspořádali jsme seminář v Bílých Karpatech

Projekt se blíží do finále, a tak jsme uspořádali závěrečný seminář, na kterém jsme projekt shrnuli a představili jeho výsledky. Seminář se konal v Bílých Karpatech, takže kromě přednášek bylo také možné se podívat do terénu, na lokality obnovené před i v rámci projektu, a to různými způsoby. Díky vysoké rozmanitosti karpatských luk v těchto místech dobře funguje i metoda spontánní sukcese, kdy po několika letech od vyřezání křovin a výmladků můžeme na lokalitách již pozorovat druhově bohaté louky. Ke správnému vývoji je ovšem potřeba i správná péče - kosení nebo pastva lokalit. 

Semináře se zúčastnili všichni jeho partneři, včetně kolegů z Norska a Slovenska. Kromě toho seminář navštívili i zaměstnanci MŽP a Slovenské akadémie vied. Bylo tak možné zde navázat nové kontakty pro budoucí spolupráci.