Norský projekt je za námi, ale práce nekončí!

Na konci dubna letošního roku jsme úspěšně završili projekt podpořený Norskými fondy. To však vůbec neznamená, že by pro nás tímto práce s regionálními směsi osiv končila! Naopak, pokračujeme dál: v plánu máme workshop, přednášku a další aktivity, které nám podpořilo Ministerstvo zemědělství. A kromě toho také pracujeme v terénu: semena další sezóny už dozrávají a regionální směsi osiv určené pro ochranu přírody se pomalu ale jistě stávají skutečností. ČSOP Pozemkový spolek Hády ve spolupráci s ÚVR ČSOP, Ústavem botaniky a zoologie Masarykovy univerzity, Národním parkem Podyjí a OŽP Jihomoravského kraje pokračuje v zefektivňování sklizně a vylepšování strojů pro druhově bohaté regionální osivo. To aktuálně sklizené z hradišťských teras v Národním parku Podyjí je určeno pro obnovu lučních porostů v přírodní památce Šafářka na západním okraji Znojma.