Vítá Vás nový web ČSOP. Pojďme pomoci našim loukám!

Ekologická obnova luk

Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů

Louky a další travní porosty mohou být velmi druhově bohaté. V Evropě dokonce patří k nejpestřejším společenstvům a jsou tak jedním z klenotů naší přírody. Bohužel jsme si v České republice mnoho z nich v minulosti zničili a o spoustu druhů ochudili. To se však dá napravit.

 

Proč obnovovat louky

Louky se na našem území vyskytují už tisíce let. Většina z nich je dlouhodobě udržována lidskou činností, to ale neznamená, že by byly nějak přírodně méně cenné. Naopak, na tradičních loukách můžeme najít velké druhové bohatství rostlin a hmyzu. Louky jsou tak důležité jak pro přírodu, tak i pro člověka – poskytují kvalitní píci pro dobytek, ale i životní prostor pro opylovače, jako jsou včely a motýli.

Není louka jako louka

Během druhé poloviny minulého století bylo mnoho druhově bohatých luk rozoráno. Když se po revoluci začalo s jejich opětovným zatravňováním, byly na většině míst použity druhově chudé jetelotravní směsi. Takto obnovené louky tak nejsou ani rozmanité, ani krásné na pohled.

V posledních letech začíná být trendem vysévání druhově bohatých směsí osiv. Mohlo by se zdát, že to je jistě krok směrem k lepšímu, v některých případech je však bohužel opak pravdou. Některé takové směsi totiž sice druhů obsahují hodně, ale zcela nevhodných. Typickým příkladem jsou v nich obsažené nepůvodní kultivary nebo dokonce invazní druhy rostlin. Problémem bývá i jejich životnost. Často zůstávají pěkné jen jeden nebo dva roky, pak z nich však většina druhů vymizí.

Nejlepším řešením proto je si při obnově na svoji louku vysít pouze takové druhy, které jsou běžně k nalezení na hezkých, druhově pestrých loukách v okolí. Tím se zajistí hned několik věcí – 1) všechny druhy a jejich formy budou dobře přizpůsobené místním podmínkám, 2) do prostředí nebudou zanášeny nepůvodní druhy a nové genotypy rostlin, 3) takto založená louka vydrží při správné péči po mnoho let a její kvalita se může časem dokonce zvyšovat.