Vítá Vás nový web ČSOP. Pojďme pomoci našim loukám!

Ekologická obnova luk

Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů

O projektu

I když se u nás regionální luční směsi osiv využívají již poměrně dlouho, dodnes se jedná pouze lokální aktivity. Naším cílem je proto rozšířit obnovu druhově bohatých luk tímto způsobem do co nejvíce dalších oblastí České republiky. Budou však technologie, se kterými máme zkušenosti z některých míst, dobře fungovat i jinde? A co vyzkoušet ještě nějaké další? To jsou otázky, na které se snažíme odpovědět v rámci projektu nazvaném „Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů“.

Tento projekt má několik cílů. Zaprvé: najít co nejvíce pestrých luk po celé ČR, které mohou sloužit jako zdroj semen, všechny zmapovat a zanést je do databáze. Zadruhé: vyzkoušet různé technologie sběru semen v odlišných podmínkách a sledovat, jak dobře fungují. A zatřetí: všechny nashromážděné znalosti a zkušenosti rozšířit mezi co nejvíce lidí.

Projekt běží od dubna 2022 do dubna 2024 a je podpořen Norskem prostřednictvím Norských fondů částkou 21,7 mil. Kč (z celkových 24,1 mil. Kč). Hlavním řešitelem je Český svaz ochránců přírody, na realizaci projektu se však velkou měrou podílí i několik projektových partnerů. Projektové aktivity mají však mnohem větší časový přesah, proto v nich budeme pokračovat i po jeho skončení.

Popis projektu

Databáze zdrojových lučních ploch

V rámci celé České republiky hledáme vhodné zdrojové plochy ke sběru semen – to znamená druhově pestré louky a stepi. Na tyto lokality se nejprve jedou podívat odborníci – botanici, aby podle jednotné metodiky posoudili, zda je louka ke sběru semen opravdu vhodná. Pokud ano, shromáždí zde data o rozloze, charakteru vegetace, udělají soupis druhů a vytyčí zde pokusné plochy ke sběru semen. Vše přitom zanesou do dvou databází – jedna slouží odborníkům, druhá zájemcům o obnovu vlastních luk.

Kvalitních, druhově bohatých luk v české krajině v současné době není mnoho, proto se obracíme s prosbou i na Vás. Víte o nějaké druhově pestré louce, která by se do projektu mohla zapojit? Kontaktujte nás na info@csop.cz.

Kartáčování a výsevy

Na 8 lokalitách po České republice probíhá rozsáhlý pokusný sběr semen pomocí několika různých speciálních kartáčovacích strojů. Na každé z nich je třikrát za sezónu (červenec, srpen, září) na vytyčených pokusných plochách provedena sklizeň ručním, ručně vedeným a na větších lokalitách také traktorovým kartáčovým sběračem. Jako srovnávací alternativu používáme také výmlat ze suchého sena a čerstvé zelené seno. Takto sesbíraná směs semen se zbytky stébel a listů pak slouží ke dvou účelům. Část se precizně analyzuje, abychom přesně věděli, které druhy je možné kdy, na jakých lokalitách a jakou metodou sesbírat. Další částí této semenné biomasy jsou na podzim osety demonstrační plochy. Na každou jsou vysévána semena sesbíraná v jiném termínu a jinou metodou. Zde potom sledujeme, které druhy vyklíčí, a nakonec se skutečně budou podílet na druhovém složení nového porostu. Všechny informace se zase následně shromažďují v databázi. Demonstrační plochy jsou vždy v blízkosti pokusných zdrojových lokalit tak, aby byla zachována regionalita původního osiva.

Pokusné kartáčování probíhá v menším měřítku také na databázových lokalitách (viz výše). Zde však probíhá pouze jeden sběr za sezónu, kterým ověřujeme přibližnou produktivitu ochranářsky cenných porostů. To nám poskytuje širší možnosti si ověřit, jak dobře kartáčové sběrače fungují a co všechno jsou schopny sesbírat na co nejširším vzorku různých lokalit.

Osivo sesbírané na databázových plochách, které se nevyužije pro potřeby projektu, je možné následně darovat uživatelům pozemků, kde bylo nakartáčováno, případně dalším zájemcům z okolí. Máte zájem o semínka z druhově bohatých lučních porostů? Kontaktujte nás na info@csop.cz.

Workshopy, informace pro veřejnost

V rámci projektu se uskutečnily tři semináře pro zájemce – první z nich proběhl na jaře 2023, druhý na začátku září 2023. Dále byly uspořádány tři workshopy: jeden v Norsku u našeho partnera Høgskulen på Vestlandet a dva tuzemské - na konci srpna 2023 proběhl workshop pro praktiky, v dubnu 2024 pak odborný workshop v Bílých Karpatech, kterého se zúčastnili všichni projektoví partneři.

Během projektu také vznikla video minisérie o obnově luk.

Všechny další poznatky získané v rámci projektu naleznete zde na webu.

Partneři projektu

Více informací o Norských fondech

 

Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů, program CZ-ENVIRONMENT, č. projektu 3211100009, podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů. Tvorba webu a databáze byla realizována s finanční podporou Ministerstva zemědělství.