Vítá Vás nový web ČSOP. Pojďme pomoci našim loukám!

Ekologická obnova luk

Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů

Jak směsi vznikají

Ruční sběr semen

V malém množství se dá regionální osivo získat i ručním sběrem semen vybraných druhů v době jejich ideální zralosti. Zde ale narážíme na potřebu znalosti rostlin, ale také vhodných míst, kde se žádoucí druhy vyskytují. Nasbíraná semínka je třeba doma dosušit, aby nezplesnivěla, a přečistit od nepotřebného rostlinného materiálu. Pokud hned nevyséváme, je potřeba semínka i vhodně skladovat, a to nejlépe při stálé, spíše nízké teplotě, v suchu a temnu. Některé druhy jsou zároveň adaptované na tzv. mrazovou stratifikaci semen, pak lépe klíčí. Proto je dobré semena na několik dní umístit do mrazáku.

 • Výhody:
 • získání poměrně čistého osiva
 • semena jsou v dobré kondici, protože jsou získávána v době ideální zralosti
 • Nevýhody:
 • velká časová náročnost
 • malý objem získaného osiva

 

Ruční sběr semen pro založení matečnice na Šumavě. Foto: J. Hromas

 

Pěstování druhů pro osivo v matečných porostech

Osivo žádoucích druhů lze také získávat pěstováním v matečných porostech. Sklidíme tak více osiva najednou v dobré zralosti. Osivo je potřeba dosušit, odstranit nepotřebný rostlinný materiál a uskladnit při nižších teplotách, v suchu a temnu. Je však třeba podotknout, že pěstování je mnohdy poměrně náročné, zejména na údržbu záhonů, a ne všem druhům se vždy v kultuře daří. Často jsou tyto porosty oslabenější než divoké populace.

 • Výhody:
 • získání poměrně čistého osiva
 • větší množství osiva najednou
 • Nevýhody:
 • velká časová náročnost
 • náročná údržba záhonů

 

Matečnice v péči Sdružení Krajina ve Žďárských vrších. Foto: P. Doležalová

 

Kartáčové sběrače

Možným způsobem, jak efektivněji získat větší množství osiva, je využití kartáčového sběrače. Typů těchto strojů je více – ruční, ručně vedený, tažený, či traktorový. V tomto případě je zásadní, zda je druhově bohatá louka dobře přístupná a není ve velkém svahu nebo částečně porostlá malými keři. Všechny tyto stroje pomocí kartáče vyčesávají semena z porostu. Přejížděním stroje po louce v době zralosti semen však kromě semínek získáme i nepotřebné části rostlin. Takto získaný materiál se pouze nahrubo přečistí, protože každá další manipulace může znamenat zbytečné ztráty těch nejmenších semen. Tuto směs nelze vysévat běžně dostupnými secími stroji, ale lze využít např. odstředivé rozmetadlo na posypovou sůl apod. Nakartáčovaný materiál lze ihned vysévat, nebo uskladňovat v nižších stálých teplotách, v suchu a temnu.

 • Výhody:
 • efektivní sběr osiva
 • lze získat i větší objemy osiva
 • Nevýhody:
 • vyšší pořizovací cena kartáčovacího stroje
 • osivo není čisté, obsahuje nepotřebný rostlinný materiál
 • není vhodné do všech typů biotopů (např.: mokřadní louky)

 

Sběr semen ručně vedeným sběračem. Foto: H. Pánková