Vítá Vás nový web ČSOP. Pojďme pomoci našim loukám!

Ekologická obnova luk

Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů

Na téma obnovy tradičních luk již během let vzniklo mnoho odborných článků a publikací. Zde najdete jejich seznam.

Pozn.: Seznam není vyčerpávající a bude průběžně doplňován a aktualizován.

Publikace:

Obnova travních porostů regionální směsí (metodická příručka)

Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí osiv (standard AOPK)

Krajinné trávníky (standard AOPK)

Guidelines to establish flower-rich structures in urban and rural areas (metodika Pracovní skupiny Ekologie obnovy Jihočeské univerzity)

Květnaté pásy ve městech (Calla)

Management a obnova travinných ekosystémů (Česká botanická společnost, 2015)

(Scotton M., Kirmer A. & Krautzer B., 2012)

další metodické příručky o loukách Bílých Karpat v e-shopu ZO ČSOP Bílé Karpaty

Články:

Ekologická obnova luk - k čemu je to dobré? (Vesmír 94, květen 2015)

Obnova luk regionální směsí osiv - jak na to (Krása našeho domova, ročník 19. (61.), jaro/léto 2019)

Regionální směsi osiv jako nástroj pro podporu druhové pestrosti v krajině (Ochrana přírody 6/2023)

Návrat krásných luk (Krása našeho domova, ročník 23. (65.), jaro/léto 2023)

Obnova travinných ekosystémů (Živa 4/2009)

Obnova travních porostů (I. Jongepierová, H. Poková & O. Konvička)

Tvorba regionálních lučních směsí (Veronica 3/2020)

Přemek Podlaha by měl radost: Ochránci sbírají luční semena trav unikátním motorovým kartáčem (ekolist.cz)

Jak na obnovu květnatých luk? (ekolist.cz)

Webové stránky:

Obnova luk v Bílých Karpatech (ZO ČSOP Bílé Karpaty)

Založení květnaté louky (Agrostis Trávníky, s.r.o.)