Oseli jsme další dvě lokality

V rámci projektu jsme regionálním osivem během podzimu oseli dvě nové lokality: jednu u vrchu Raná, která je v péči Správy CHKO České středohoří, a druhou u moravských Dukovan. 

K výsevu jsme používali různé metody: přečištěný materiál z kartáčování lučních porostů, výmlat i seno. Kolegové botanici teď tyto plochy budou sledovat a zaznamenávat, která z metod se osvědčí nejvíc. Kromě experimentálních čtverců se podařilo oset i jejich blízké okolí, a tak se těšíme, jak se tyto louky budou do budoucna vyvíjet.