Oseli jsme první lokalitu

Je na čase zúročit veškerou práci provedenou v létě a nasbíraná semínka použít k osevu. V projektu k tomuto účelu máme několik demonstračních lokalit, které máme rozdělené na několik pokusných čtverců. Do každého takového čtverce sejeme semena nasbíraná v různou dobu, různými způsoby. Dále zde budeme sledovat, jak dobře osivo vzejde.

Dnes byla oseta první taková demonstrační plocha, a to ve Žďáru nad Sázavou. Semínka pro osev byla nasbírána v nedalekých Žďárských vrších, i pro pokusy tedy zachováváme tak důležitou regionalitu semen. Místní se tedy v příštím roce mohou těšit na nově vzešlou druhově bohatou louku.