Proběhl první odborný seminář

Dne 18.4.2023 se v Rynolticích v Lužických horách uskutečnil odborný seminář pro pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. V rámci semináře proběhly přednášky o managementu lokalit, využití regionálních směsí osiv v praxi a možném vývoji do budoucna; dále diskuze o možnostech osevu, sdílení zkušeností s danou problematikou apod.