Proběhl workshop pro praktiky a odborný seminář

V rámci projektu se snažíme šířit naše poznatky, motivovat lidi k přírodě bližší péči o louky a spojovat se s podobně uvažujícími jedinci a organizacemi. Proto jsme v minulých dnech uspořádali workshop ve Žďárských vrších společně se Sdružením Krajina a seminář v Českých Budějovicích se spolkem Calla. V rámci těchto dvou akcí jsme zájemcům mimo jiné představili různé typy kartáčových sběračů semen, ukázali si obnovené luční porosty nebo proces pěstování zájmových druhů v matečnicích a jejich následné zpracování.