Zúčastnili jsme se workshopu v Norsku

V péči o krajinu je vždy důležité snažit se zdokonalovat a vylepšovat přístupy. Proto jsme se v termínu 6. - 13. 8. 2023 zúčastnili odborného workshopu v Norsku u našeho projektového partnera Høgskulen på Vestlandet. Zde jsme se mohli setkat hned s několika organizacemi, které se zabývají obnovou druhově bohatých luk, a vyměnit si s nimi zkušenosti s problematikou. 

Na workshopu jsme navštívili experimentální plochu v Borgundu, kde probíhá pokus obnovy lokality regionálním osivem hned vedle frekventované silnice. Dále jsme viděli louky obnovené pomocí metody zeleného sena v Kaupangeru a Sogn folkmuseu - jedna z lokalit je po 20 letech od obnovy chráněná a již slouží jako zdroj semen pro obnovy dalších ploch v okolí. V údolí Mørkridsdalen nás rangeři přilehlého národního parku provedli po lokalitách s obnovním managementem pomocí kosení a pastvy. Na závěr workshopu jsme navštívili NIBIO Landvik, jenž produkuje 10 regionálních směsí osiv pro jednotlivé oblasti Norska. Zde s námi NIBIO sdílelo zkušenosti z celého procesu tvorby směsí, od pěstování v matečnicích či sběru pomocí kartáčového sběrače, přes sušení a čištění osiva až po jeho samotný prodej a využití. 

Na workshopu jsme načerpali novou inspiraci pro naše aktivity a získali kontakty pro další případnou spolupráci na projektech týkajících se obnovy květnatých luk.