Proběhlo první vytyčování pokusných lokalit

Důležitou součástí našeho projektu na podporu obnovy luk je i vědecká stránka věci – jaké stroje nejlépe fungují? V kterém termínu? Co všechno umí sesbírat? Proto, abychom na tyto otázky uměli odpovědět, je nutné mít porovnatelné výsledky z různých lokalit a termínů. Z toho důvodu je nejprve potřeba na zájmových místech správně vytyčit pokusné plochy.

Správnou metodiku vytyčování a sběru dat jsme si s našimi kolegy vyzkoušeli na jedné lokalitě ve Žďárských vrších. Mohlo by se zdát, že to není tak zábavná část, jako sbírat a sít semínka, nicméně pro dobré výsledky je stejně tak důležitá. Teď už je zde vše připraveno pro další fázi projektu – hurá na sběr semen!