Získali jsme podporu pro projekt!

Obnovou druhově bohatých luk na našem území se ČSOP zabývá již poměrně dlouho. V minulosti jsme podpořili mnoho menších projektů v rámci našeho programu Obnova květnatých luk. Nyní se ochranu těchto důležitých biotopů snažíme dostat na další úroveň s pomocí nového projektu s názvem Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů, pro který jsme získali podporu z Norských fondů.

V rámci projektu budeme sbírat semena na mnoha lokalitách pomocí různých typů speciálních kartáčovacích sběračů. Směsi semen pak půjdou na rozbor, několik lokalit bude oseto různými způsoby. Používat budeme i metodu zeleného sena. Budeme sledovat, jak která metoda funguje, a tyto poznatky použijeme k efektivnější obnově našich luk. Doufáme, že se tak obnovu luk přírodě blízkým způsobem podaří rozšířit do co nejvíce oblastí České republiky.